Fundacja
dla osób


Klub
MiędzypokoleniowyStarszychChorychSamotnych


Cel działania
FUNDACJI

• Działalność na rzecz niepełnosprawnych

• Działalność na rzecz chorych i samotnych

• Prowadzenia działalności na rzecz rozwoju, ochrony i promocji zdrowia oraz promowanie zdrowego stylu życia

• Promowanie twórczego rozwoju osobowościowego