Klub Seniora

Od roku 2016 tworzymy dla mieszkańców Gdyni pierwszy w naszej dzielnicy Klub Seniora. Jego głównym celem jest aktywizacja osób starszych na wspólnych spotkaniach. Są to przede wszystkim zajęcia z psychologiem, kardiologiem, Warsztaty Pamięci, nauka języka angielskiego, gimnastyka i aerobik w wodzie pod okiem fizjoterapeuty, spotkania z artystami i pasjonatami różnych dziedzin. Współpracujemy ze służbami w zakresie bezpieczeństwa seniorów w zmieniającym się świecie. Organizujemy wykłady prawne z tematyki senioralnej (zdrowia, prawa itd.) Pomagamy w poznawaniu nowych technologii (laptopy, smartfony, internet). Wieczorki z poezją i muzyką, występy kabaretów. Ponadto organizujemy wycieczki edukacyjne (muzea), wyjazdy kulturalne (teatry, kina, opera), krajoznawcze (ponad 30 wyjazdów we wszystkie zakątki Polski).

Rocznie odbywa się u nas około 70 spotkań Klubu Seniora. Przez 4 lata daje to przeszło 200 wykładów i warsztatów. W tym: spotkania prozdrowotne, psychologiczne, logopedyczne, Warsztaty Pamięci, zajęcia kreatywne, wykłady historyczne i przyrodnicze, spotkania z aktorami, występy teatralne i kabaretowe, etiudy muzyczne.

Galeria