Świetlica Opiekuńcza

Przy Fundacji Adaptacja działa Świetlica Opiekuńcza Dziennego Pobytu. Świetlica opiekuńcza dla seniorów to miejsce, w którym osoby starsze mają możliwość integracji z rówieśnikami w domowych, kameralnych warunkach. Seniorom zapewniamy posiłki, podawanie leków, terapię zajęciową, wsparcie psychologiczne oraz pedagogiczne. Wszystkie aktywności dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości podopiecznych. Podczas pobytu w Świetlicy oferujemy:

  • grupowe oraz indywidualne zajęcia aktywizujące (terapia zajęciowa, psychologiczna z uwzględnieniem indywidualnych zasobów naszych podopiecznych)
  • zajęcia z fizjoterapeutą (diagnostyka, masaż, ćwiczenia)
  • gorący posiłek, poczęstunek, napoje (z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb żywieniowych)
  • pomoc w spożywaniu posiłków, pomiarze ciśnienia, aplikowaniu leków, czynnościach dnia codziennego, jak również aspekty higieny osobistej
  • zajęcia warsztatowe muzykoterapii oraz arteterapii

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8:00 do 16:00.

Stworzyliśmy miejsce, które daje poczucie bezpieczeństwa zarówno seniorom, jak również ich najbliższej rodzinie.

Działania Świetlicy Opiekuńczej wspierają:

Dofinansowano ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2023

Galeria