Świetlica opiekuńcza


Świetlica dla seniorów to miejsce, w którym osoby starsze mają możliwość spędzić czas wśród rówieśników w kameralnych, domowych warunkach. Seniorzy mają zapewnione posiłki, aplikowanie leków, terapię zajęciową oraz rehabilitację w podstawowym wymiarze. Wszystko dopasowane do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego podopiecznego.

To miejsce daje poczucie bezpieczeństwa zarówno seniorom jak również ich najbliższej rodzinie.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 .

Oferujemy

Grupowe zajęcia aktywizujące

terapia zajęciowa z uwzględnieniem indywidualnych zasobów


Gorący posiłek, napoje

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb żywieniowych uczestników


Zajęcia z rehabilitantem:

masaże i ćwiczenia indywidualne


Pomoc

w spożywaniu posiłków, pomiarze ciśnienia, w aplikowaniu leków oraz czynnościach samoobsługowych


Fundacja PZU - parter

Finansowane ze środków budżetu Gminy Gdynia