O nas

Od 2014 roku Fundacja Adaptacja zajmuje się prowadzeniem świetlicy dla osób starszych, niepełnosprawnych, wymagających nieustannej opieki cierpiących z powodu powikłań chorób wieku podeszłego tj. demencja, otępienie, schizofrenia oraz Alzheimer. Zajmujemy się szeroko pojętą terapią, profilaktyką oraz wspomaganiem seniorów oraz niepełnosprawnych. Cieszymy się ogromnym zaufaniem podopiecznych i ich rodzin. Jesteśmy wsparciem dla rodzin, które niekiedy zostają same z problemem choroby. Pod naszą egidą działa także Klub Seniora. Ideą Klubu jest aktywizacja osób starszych i umożliwienie im rozwoju osobistego. W ramach zajęć spotykają się oni ze specjalistami różnych dziedzin i aktywnie uczestniczą w wykładach. W ramach prowadzonego również Klubu Międzypokoleniowego prowadzimy spotkania z animatorami dla dzieci, gimnastykę dla rodziców, zumbę i rytmikę dla dzieci oraz organizujemy teatrzyki dla najmłodszych.

Statut

Pobierz statut

Nasza misja

 • Działalność na rzecz niepełnosprawnych

 • Działalność na rzecz chorych i samotnych
 • Prowadzenia działalności na rzecz rozwoju, ochrony i promocji zdrowia oraz promowanie zdrowego stylu życia
 • Promowanie twórczego rozwoju osobowościowego
 • Działalność charytatywna

 • Prowadzenie działalności społecznie użytecznej

 • Promocja i organizacja wolontariatu

 • Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe i podmioty publiczne

 • Prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu

 • Organizowanie koncertów i festynów

 • Wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w tym dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej, dysfunkcyjnych oraz środowisk społecznie zaniedbanych, a także osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych, wykorzystywanych i nieprzystosowanych społecznie

 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Nasz zespół

Kordian Kulaszewicz

Kordian Kulaszewicz

Prezes Fundacji

Prezes, współzałożyciel i fundator Fundacji, członek Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, sekretarz Społecznej Rady ds. zdrowia i niepełnosprawnych oraz Radny Dzielnicy Chylonia. Z wykształcenia specjalista ds. HR. Podejmuje liczne działania na rzecz miasta, nakierowane głównie na środowisko osób starszych, niepełnosprawnych oraz młodzieży. W wolnym czasie jeździ na rowerze i pływa.

Mateusz Tomala

Mateusz Tomala

Fizjoterapeuta

Technik masażysta, Terapeuta zajęciowyProwadzi zajęcia gimnastyki ogólnousprawniającej i leczniczej, organizuje zajęcia z aqua aerobiku oraz Nodric Walking. Zajmuje się również programowaniem i realizowaniem indywidualnej rehabilitacji seniorów.

Arkadiusz Tafelski

Arkadiusz Tafelski

Koordynator Projektów

Zarządza procesami działań mających na celu podnoszenie jakości i rozwoju Fundacji.