O Fundacji

O nas

Od 2014 roku Fundacja Adaptacja zajmuje się prowadzeniem świetlicy dla osób starszych, niepełnosprawnych, wymagających nieustannej opieki cierpiących z powodu powikłań chorób wieku podeszłego tj. demencja, otępienie, schizofrenia oraz Alzheimer. Zajmujemy się szeroko pojętą terapią, profilaktyką oraz wspomaganiem seniorów oraz niepełnosprawnych. Cieszymy się ogromnym zaufaniem podopiecznych i ich rodzin. Jesteśmy wsparciem dla rodzin, które niekiedy zostają same z problemem choroby. Pod naszą egidą działa także Klub Seniora. Ideą Klubu jest aktywizacja osób starszych i umożliwienie im rozwoju osobistego. W ramach zajęć spotykają się oni ze specjalistami różnych dziedzin i aktywnie uczestniczą w wykładach. W ramach prowadzonego również Klubu Międzypokoleniowego prowadzimy spotkania z animatorami dla dzieci, gimnastykę dla rodziców, zumbę i rytmikę dla dzieci oraz organizujemy teatrzyki dla najmłodszych.

MISJA

 • Działalność na rzecz niepełnosprawnych
 • Działalność na rzecz chorych i samotnych
 • Prowadzenia działalności na rzecz rozwoju, ochrony i promocji zdrowia oraz promowanie zdrowego stylu życia
 • Promowanie twórczego rozwoju osobowościowego
 • działalność charytatywna
 • prowadzenie działalności społecznie użytecznej
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe i podmioty publiczne
 • prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu
 • organizowanie koncertów i festynów
 • wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w tym dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej, dysfunkcyjnych oraz środowisk społecznie zaniedbanych, a także osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych, wykorzystywanych i nieprzystosowanych społecznie
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

ZESPÓŁ

Kordian Kulaszewicz

Prezes

570 045 955


Prezes, współzałożyciel i fundator Fundacji, członek Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, sekretarz Społecznej Rady ds. zdrowia i niepełnosprawnych oraz Radny Dzielnicy Chylonia. Z wykształcenia specjalista ds. HR. Podejmuje liczne działania na rzecz miasta, nakierowane głównie na środowisko osób starszych, niepełnosprawnych oraz młodzieży. W wolnym czasie jeździ na rowerze i pływa.
 

Mateusz Tomala

Wiceprezes


Wiceprezes Fundacji, absolwent kierunku fizjoterapia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, technik masażysta, terapeuta zajęciowy. Prowadzi zajęcia gimnastyki ogólnousprawniającej i leczniczej, organizuje zajęcia z aqua aerobiku oraz Nordic Walking. Zajmuje się również programowaniem i realizowaniem indywidualnej rehabilitacji seniorów. Wychowawca oraz opiekun Fundacji. Zawodowo interesuje się aktywnością fizycznej seniorów, jej wpływem na życie i funkcjonowanie osób starczych. Jego pasją są podróże.
 

Arkadiusz Tafelski

Pracownik biura


 

Anika Osmólska

Nauczyciel Angielskiego


Absolwentka amerykanistyki na Uniwersytecie Gdańskim. W Fundacji uczy języka angielskiego. Jej hobby to pieczenie ciast oraz seriale amerykańskie i brytyjskie. Uwielbia także podróżować i poznawać nowe miejsca.