Klub Międzypokoleniowy

Klub Dziecka i Rodzica


Cisowski Klub Dziecka i Rodzica działający przy Fundacji Adaptacja jest miejscem spotkań dla rodziców i wspólnej zabawy dla dzieci. W ofercie Klubu znajdą się zajęcia artystyczne, edukacyjne i sportowe dla dzieci, imprezy integracyjne dla dzieci i rodziców, a także warsztaty dla samych rodziców.

Harmonogram działań


Zumba dla dzieci w wieku od 2-8 lat. Zapraszamy bezpłatnie w każdą środę o 17:00.
Ostatnie zajęcia przed wakacjami 12.06.2019. Wracamy we wrześniu!

Realizujemy projekt: Działalność samopomocowa, organizacja grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami finansowane ze środków Gdyńskiego Centrum Zdrowia.