Klub Międzypokoleniowy

Ważnym rozgałęzieniem naszej Fundacji jest Klub Dziecka i Rodzica, w którym prowadzimy działania skierowane do dzieci oraz ich rodziców. Z oferty Klubu korzystać mogą zarówno dzieci w pełni zdrowe, jak również dzieci niepełnosprawne, dla których zawsze mamy przygotowane zajęcia dodatkowe. Integrujemy dzieci ze sobą, co we współczesnym świecie jest niezwykle ważne. Istotne jest dla nas to, aby dzieci integrowały się z rodzicami i w związku z tym, nasza oferta zostaje stale poszerzana. 

Galeria