Wolontariat

Działania Fundacji nie byłyby możliwe, gdyby nie gorące serca i chętne do pracy ręce wolontariuszy, którzy wspomagają naszą pracę. Są to zarówno osoby młode, jak i seniorzy zaangażowani w działalność charytatywną na wiele sposobów. 

Nasz wolontariat integruje pokolenia – pomaga zrozumieć różnice międzypokoleniowe, uczy wyrozumiałości, empatii i komunikacji bez słownej przemocy. W ramach działań pormocyjno-organizacyjnych wolontariatu uczymy dzieci, że starość jest procesem naturalnym, który z czasem czeka nas wszystkich i że warto się nad nim pochylić. Prowadzimy w szkołach pogadanki tematyczne i warsztaty, poprzez cele statutowe. Warsztaty dla dzieci, młodzieży i nauczycieli prowadzą psycholodzy, którzy pochylają się również nad tematem wyprowadzania dzieci i młodzieży z życia pełnego telefonu oraz internetu i zamknięcia się w świecie online. W ramach wolontariatu rozwijamy sieć biznesu odpowiedzialnego społecznie, który w przyszłości będzie źródłem wspierania finansowego naszych działań poprzez kadrę managerską różnych firm. Organizujemy pogadanki dla kadry managerskiej pokazujące obopólne korzyści z łączenia sektorów ngo z biznesem.

Prowadzimy różne typy wolontariatu

  • – wolontariat akcyjny
  • wolontariat specjalistyczny na świetlicy i w biurze – opiekun medyczny, pielęgniarka, terapeuta zajęciowy, psycholog, towarzysz osoby starszej , pomoc przy administracji, promocji itd.
  • wolontariat 60+
  • akademia liderów wolontariatu
  • wolontariat pracowniczy