Tegoroczną edycję festynów zakończyliśmy z przytupem! co potwierdzą chyba wszyscy, którzy wczoraj byli razem z nami 🤩
Było z nami także nasze Centrum Wolontariatu, które w ramach projektu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO zorganizowało stoisko promujące bezinteresowną, nieodpłatną pomoc na rzecz drugiego człowieka.
Podczas Festynu przygotowane były także specjalne bloki muzyczne, artystyczne oraz poetyckie dla naszych przyjaciół z Ukrainy. Dzięki temu wydarzeniu mogliśmy lepiej poznać muzykę oraz kulturę zarówno ukraińską jak i polską!
Wydarzenie było doskonałą przestrzenią do integracji, zacieśniania więzi oraz momentem oderwania się od codziennych trosk i trudów.
Wszystko to było możliwe dzięki środkom finansowym pochodzącym z konkursu „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Uczestnicy mogli także wziąć udział w warsztacie Klubu Dziecka i Rodzica, rozwijając swoją kreatywność oraz integrując się z innymi, zarówno dziećmi jak i dorosłymi.
Wspólna zabawa nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie: Rada Dzielnicy Chylonia, Gdyńskie Centrum Zdrowia, TPS Reapolis, NFZ Gdansk, Nadleśnictwo Gdańsk, OSP PKM Gdynia, Centrum Aktywności Seniora, oraz wszystkim Wam, którzy przyszliście i dzieliliście się z nami energią 🥰
Festyn dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni +” na lata 2021 – 2025

Wspieraj nas.

Jeśli podoba się Ci nasza misja i widzisz sens w naszych działaniach, prosimy, wesprzyj nas!

Możesz kliknąć w cegiełkę, która bezpośrednio przeniesie Cię na stronę przelewy24.pl lub dokonać wpłaty w tradycyjny sposób na nasz numer konta.

Kup cegiełkę:

20 PLN
100 PLN
200 PLN
50 PLN
150 PLN
250 PLN
20 PLN
50 PLN
100 PLN
150 PLN
200 PLN
250 PLN

Wpłać darowiznę

Jeśli wolisz przekazać datek bezpośrednio na nasze konto, wykonaj przelew na poniższe dane.

Fundacja Adaptacja
28 1240 5442 1111 0010 9755 5415