13 czerwca 2021

Miej wpływ na politykę zdrowotną w Gdyni

Zapraszamy do udziału w anonimowej ankiecie realizowanej przez Gdyńskie Centrum Zdrowia, które koordynuje projekt „Strategia zdrowia dla Gdyni na lata 2022-2026”. Ankieta dotyczy z postrzegania i korzystania z usług zdrowotnych, a także infrastruktury miejskiej czy programów profilaktycznych realizowanych przez samorząd Gdyni.  Dzięki Waszym odpowiedziom powstanie dokument, który będzie wyznaczał kierunki polityki zdrowotnej miasta Gdyni.  Link do ankiety: https://bit.ly/3cBfjv2