Fundacja Adaptacja

dzienna opieka dla
osób starszych

Harmonogram zajęć

Fundacja
dla osób


Klub
Międzypokoleniowy


Starszych

Chorych

Samotnych


Mecenas główny


Cel działania

  • Działalność na rzecz niepełnosprawnych
  • Działalność na rzecz chorych i samotnych
  • Prowadzenia działalności na rzecz rozwoju, ochrony i promocji zdrowia oraz promowanie zdrowego stylu życia
  • Promowanie twórczego rozwoju osobowościowego
Dowiedz sie więcej o Fundacji