Warsztaty dla pedagogów „Nowoczesne narzędzia pracy pedagoga – storytelling”