Warsztaty dla pedagogów „Kreatywne Myślenie Wizualne w pracy z Uczniem”