Kordian Kulaszewicz powołany do Rady do spraw Polityki Senioralnej w kadencji 2020-2024