WSPÓŁPRACA

Patronaci
Patronaci Honorowi
Sponsorzy

Patronaci HonorowiMałgorzata Zwiercan

przewodnicząca sejmowej komisji polityki senioralnej


Wojciech Szczurek

prezydent miasta Gdyni

 

Danuta Sikora

radna sejmiku województwa pomorskiego

 

Jarosław Bierecki

radny sejmiku województwa pomorskiego